Święto Policji

53cf90f34b905_o

Z okazji Święta Policji wszystkim policjantom i pracownikom Policji życzę zdrowia, pomyślności, satysfakcji z dobrze wykonanych obowiązków oraz spokojnej i bezpiecznej służby

 

Uroczysta akademia z okazji tegorocznych obchodów Święta Policji odbyła się w murach Muzeum Zamkowego w Malborku.

W trakcie święta Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Gdańsku mł. insp. Zbigniew Maj wręczył odznaczenia resortowe, awanse na wyższe stopnie policyjne oraz wyróżnienia dla policjantów i pracowników trzech pomorskich komend powiatowych – nowodworskiej, malborskiej i sztumskiej. W wydarzeniu wzięli też udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, współpracujących z policją służb mundurowych i instytucji oraz Kościoła.

Ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. powołano Policję Państwową. Na pamiątkę tego wydarzenia współczesna Policja obchodzi swoje święto 24 lipca.

Wczoraj nowodworscy, malborscy i sztumscy stróże prawa obchodzili uroczyście 95 rocznicę powstania Policji Państwowej. Tegoroczna akademia odbyła się w murach Muzeum Zamkowego w Malborku.

Prócz funkcjonariuszy i pracowników policji w uroczystej akademii udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, współpracujących z nimi służb mundurowych i instytucji oraz Kościoła, a także członkowie policyjnych rodzin.

W trakcie święta zostały wręczone odznaczenia resortowe, awanse na wyższe stopnie policyjne oraz wyróżnienia dla policjantów i pracowników trzech komend powiatowych: malborskiej, nowodworskiej i sztumskiej. W tym roku na wyższe stopnie policyjne awansowało 105 funkcjonariuszy z tych jednostek.

Spośród nowodworskiej załogi awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało 25 policjantów. Na stopień inspektora policji został mianowany mł. insp. Wacław Łokuciewski Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Gdańskim. Ponadto Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 15 lipca 2014 r. medalem brązowym za długoletnią służbę zostali odznaczeni st. asp. Sebastian Białachowski i Pan Tomasz Maciejewski z nowodworskiej jednostki. Oprócz tego Starosta Nowodworski Pani Ewa Dąbska wyróżniła upominkami sierż. sztab. Pawła Stypułę z Posterunku Policji w Stegnie oraz panią Halinę Kulik – wieloletniego pracownika nowodworskiej komendy. Za współpracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego wyróżnił asp. sztab. Grzegorza Pałubickiego i pana Tomasza Maciejewskiego. Rozkazy personalne o wyróżnieniu i nagrodzeniu odebrali z rąk mł. insp. Zbigniewa Maj asp. Jacek Maryńczak i sierż. sztab. Tomasz Tabaczyński, którzy w lipcu tego roku uratowali życie mężczyźnie znajdującemu się w objętym pożarem domu.

Komendanci powiatowi wręczyli podziękowania za owocną współpracę przybyłym na uroczystość przedstawicielom władz samorządowych z poszczególnych powiatów oraz innych instytucji współpracujących na co dzień z policjantami.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego mł. insp. Zbigniew Maj podziękował wszystkim podległym funkcjonariuszom i pracownikom Policji za rzetelną i oddaną służbę, a ich rodzinom za wsparcie i wyrozumiałość w dzieleniu z policjantami trudów codziennej pracy.

Relacja TV ze święta 

523s53cf90f34b905_o523m523g53cf9090df6b3_o53cf90dcd7a57_o53cf905a4ce14_o523t

Dodaj komentarz