Jak współpracujemy…

20141010_170759

Jaki jest poziom współpracy NGO z Jednostkami Samorządu Terytorialnego ? Jakie są dobre praktyki, jak wygląda partycypacja i budowanie współodpowiedzialności w kreowaniu naszego rozwoju?

O tym wszystkim rozmawialiśmy podczas konferencji „Dobre praktyki współpracy Organizacji Pozarządowych i Jednostek Samorządu Terytorialnego” w Gdyni. Gościem specjalnym konferencji był wiceprezydent Gdyni Michał Guć a to wydarzenie zostalo zorganizowane przez Ule Zalewską prezeskę fundacji Nadaktywni w Gdyni

Wśród prelegentów wystąpili: Sebastian Nabrzeski, Jolanta Kwiatkowska, Jan Grabowski, Agnieszka Borowska, Piotr Topiński.

Każdy z nas z różnej perspektywy pokazywał jak wygląda współpraca i jak wspólnie możemy tworzyć współodpowiedzialność za miejsce w którym żyjemy i mieszkamy.

To wielka przyjemność i zaszczyt w tak wybornym towarzystwie reprezentować naszą Gminę, tym bardziej że mamy się czym pochwalić. Nasza współpraca między samorządem a organizacjami  formalnymi i nieformalnymi jest bardzo dobra. Aktywizuje ona mieszkańców którzy są wspierani we wszelkich podejmowanych inicjatywach.

Jestem przekonana że wspólnie z wielką odpowiedzialnością podnosimy jakość życia naszych mieszkańców i społeczności.

20141010_16002020141010_16123620141010_16501620141010_17075920141010_15262120141010_155011

Dodaj komentarz