Rozwój.    Bezpieczeństwo.   Doświadczenie. 

23 października  2016 roku odbędą się uzupełniające wybory samorządowe na Wójta Gminy Sztutowo

Kandyduję w tych wyborach z Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Żuławskie.

Jolanta Kwiatkowska IMG_0997 Jolanta Kwiatkowska – kandydatka na Wójta w Gminie Sztutowo 

Od urodzenia jestem mieszkanką Mierzei Wiślanej. Jestem pewna, że moje doświadczenie i wiedza oraz umiejętność współpracy pozwoli dobrze rozwijać się i żyć w Gminie Sztutowo.

Obecnie jestem  Przewodniczącą Rady Gminy Stegna i Sekretarzem Miasta Krynica Morska.

W latach 2010-2014 pełniłam funkcję Wójta Gminy Stegna, a w  latach 2006-2010 byłam Radną Gminy Stegna.

Jestem magistrem administracji – „Zarządzanie w administracji publicznej”, ukończyłam studia licencjackie z zakresu „Marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem”, podyplomowe studia „Akademia Liderów Samorządowych o specjalności „Zarządzanie jakością, stanowienie prawa oraz finanse Jednostek Samorządu Terytorialnego.”

Jestem  absolwentką Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, konsultantką Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów.

Aktywnie działam na rzecz budowania postaw obywatelskich, edukacji i zwiększenia partycypacji w życiu publicznym.

Działam społecznie od wielu lat, aktywnie w  Stowarzyszeniu Rozwoju Miejscowości Jantar, w 2015 r. założyłam i jestem wolontariuszką fundacji „Morze Inspiracji”.  W roku 2014 otrzymałam odznakę – „Jestem ZAP- aleńcem” założyciela Szkoły Liderów, profesora Zbigniewa Andrzeja Pełczyńskiego.

Uczestniczyłam w  programie rządowym  Departamentu Stanu w USA wzmacniającym budowanie partnerstw i sieci lokalnych w Polsce na przykładzie USA International Visitor Leadership Program.

W 2014 roku zostałam laureatką konkursu „Wójt Roku 2013”. Jestem  inicjatorką projektu „Szlachetna Paczka” na naszym terenie, organizatorką wielu działań i projektów wzmacniających NGO.

Moja najbliższa rodzina to mąż i trójka dzieci, mam dwóch dorosłych synów i nastoletnią córkę. Mieszkam w tradycyjnym wielopokoleniowym domu. Jestem osobą bezpartyjną.

Moje hobby to spacery po plaży i praca na rzecz naszej lokalnej społeczności.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sztutowo!

Jeśli obdarzycie mnie zaufaniem i oddacie na mnie głos, to moje doświadczenie, wiedza i pracowitość będą stanowiły podstawę do dobrego rozwoju samorządowej wspólnoty. To dobry start do kontynuacji rozpoczętych przez Wójta Stanisława Kochanowskiego działań, zamierzeń i inwestycji.

W zakresie infrastruktury:

– współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie remontu chodników wzdłuż ulicy Gdańskiej. Mam doświadczenia w tym zakresie, gdyż jako pierwszy Wójt Gminy Stegna na Mierzei Wiślanej podjęłam te działania w 2014 roku,

-współpraca ze Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie dróg prowadzących do plaży oraz biegnącej przez miejscowości rolnicze Gminy Sztutowo,

– współpraca z ościennymi Gminami tj. Krynicą Morska i Stegną w realizacji projektów ścieżek rowerowych, abyśmy mogli jak najszybciej z nich korzystać,

– współpraca z Gminą Krynica Morska w ramach realizacji projektu termomodernizacji szkoły,

– wzmocnienie działań w zakresie przeciwdziałania zagrożeniu przeciwpowodziowemu,

W zakresie rozwoju przedsiębiorstw:

– wsparcie małych firm rodzinnych i przedsiębiorstw,

– poparcie dla inicjatyw i działań służących rozwojowi gospodarczemu i turystycznemu Gminy Sztutowo,

W zakresie aktywności społecznej:

-wsparcie wszelkich oddolnych inicjatyw stowarzyszeń, mieszkańców, sołtysów, Ochotniczych Straży Pożarnych i  Rad Sołeckich,

– nieustana promocja Gminy Sztutowo i Mierzei Wiślanej,

– kontynuacja dobrej współpracy z Lasami Państwowymi, Urzędem Morskim, Urzędem Marszałkowskim i Wojewódzkim, innymi samorządami, Parkiem Krajobrazowym, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Agencja Nieruchomości Rolnych jako ważnymi współpracownikami,

W zakresie edukacji:

– podnoszenie jakości edukacji w placówkach oświatowych, w oparciu o dotychczasową bardzo dobrą pracę nauczycieli.

-prowadzenie działań kulturalno-oświatowych w świetlicach wiejskich.